Educatie

Een bekende quote over onderwijs luidt als volgt: Onderwijs is het paspoort voor de toekomst, want morgen behoort aan diegene die zich er vandaag op voorbereidt. (Malcolm X)

Het belang van onderwijs is groot. Goed onderwijs biedt kinderen kansen om zich te ontwikkelen en uit te groeien tot volwassenen met zelfvertrouwen. En het geeft hen de capaciteiten om hun eigen toekomst te beïnvloeden.

Goed onderwijs helpt een land ook vooruit. Kwalitatief goed onderwijs maakt het mogelijk om sociaaleconomisch op te klimmen en armoede te ontsnappen.

Een open deur voor het Goede Nieuws

Het meeste onderwijs in Centraal – Afrika is nog niet erg goed, zo ook in het land waar ik heen ga. Sterker nog, in veel gebieden zijn er geen of zo weinig scholen, dat kinderen geen mogelijkheid hebben om onderwijs te volgen.

Maar sinds een aantal jaren is er verandering gaande: in steeds meer steden en dorpen openen christelijke scholen. En een grote hoeveelheid moslimgezinnen besluiten om hun kinderen ook naar deze christelijke scholen te sturen. Dit biedt natuurlijk een hele mooie kans om het Goede Nieuws van Jezus te verkondigen aan in deze overwegend islamitische steden en dorpen!

Het project: hoopvol onderwijs

Ik heb mij aangesloten bij een team die het project ‘hoopvol onderwijs’ heeft opgezet. Dit project houdt in dat we lokale docenten trainen in het geven en verbeteren van hun onderwijs. Er zijn inmiddels contacten met 300 scholen, verspreid over het land, en het aantal is groeiende.

Het project wordt geleid door docenten met veel ervaring het basisonderwijs. Het project focust zich dan ook op de ondersteuning van basisscholen. De docenten in het team geven trainingen over onder andere het gebruik van spelelementen in lessen, didactiek, pedagogiek. Een enorm belangrijk onderdeel van de training is ook dat lokale docenten leren hoe ze Bijbelverhalen kunnen overbrengen in hun klas.

 ‘Hoopvol onderwijs’ heeft drie doelen:

  1. Dat het onderwijs van de docenten kwalitatief goed is zodat duizenden kinderen de kans hebben om uiteindelijk goed werk te vinden.
  2. Dat docenten in staat zijn om het Woord van God aan de kinderen over te brengen. Dat kinderen het Woord van God leren begrijpen en ter harte zullen nemen.
  3. Dat op een dag in elk dorp volgelingen van Jezus te vinden zijn, huisgroepen en kerken waarin God wordt verheerlijkt.

Samenwerking

Deze doelen zijn natuurlijk veel te groot voor een team van ongeveer 8 man. We werken daarom ook samen met de lokale kerk en andere christelijke organisaties. Zo zijn er inmiddels ook anderen die ons trainingsmateriaal gebruiken om in hun eigen regio of op hun eigen scholen docenten te trainen.

Mijn rol?

Op dit moment ben ik mij nog aan het voorbereiden om te verhuizen naar het land. Kijk onder updates om te zien hoe het gaat met de voorbereidingen.

Wanneer ik daadwerkelijk verhuisd ben, zal ik mij gaan bezighouden met de coördinatie van het project. De precieze invulling zullen we dan pas bespreken, maar in ieder geval kan je denken aan de volgende taken:

  • Afstemmen en contact houden met scholen en andere organisaties waar we mee samenwerken: wie heeft welke training nodig, waar zijn welke materialen nodig etc.
  • Administratiesysteem opzetten.
  • Elk teamlid is verbonden aan 1 of 2 scholen, hier verdiep je je contact mee. Ook ik zal waarschijnlijk met 1 school nauwer verbonden zijn, en daar bijv. 1x per week bijlessen komen geven.
  • Andere kleine projecten uitbreiden of opzetten zoals een rijdende schoolbibliotheek.