Updates

En wanneer ga ik nou? Dat is een vraag die vaak krijg. Niet heel verwonderlijk natuurlijk. Maar emigreren vraagt om veel voorbereiding.

Sinds november 2019 volg ik een voorbereidingstraject waarin ik veel heb geleerd over thema’s zoals islam, manieren waarop je het Goede Nieuws kan delen, cultuurshock en leven in een team. Ook heb ik een reis gemaakt naar het land om het team te ontmoeten en het project in werking te zien.

Bovendien heb ik het contract met het team ondertekend. Ik ben officieel teamlid!

Vanaf 7 maart ga ik naar Les Cèdres, een taalschool in de buurt van Parijs. Het land waar ik ga werken heeft namelijk twee officiële talen: het Frans en Arabisch. Voordat ik kom is het noodzakelijk dat ik het Frans goed beheers om drie redenen:

  1. Frans is de teamtaal. Dat wil zeggen dat het team waar ik mij aansluit, al hun overleggen, gezamenlijke Bijbelstudies en gebedsmomenten in het Frans houdt. Ik moet mij dus goed kunnen uitdrukken in deze taal.
  2. Frans is ook de officiële taal voor het onderwijs. De contacten met de scholen en docenten gaan dus ook allemaal in het Frans.
  3. Als ik aankom in het land moet ik Arabisch leren en ingewerkt worden in het project. Dit betekent dat er geen tijd is om ook nog aan mijn Frans te werken.

Omdat ik al een beetje Frans spreek, kan ik instromen in de A2 klas. Het doel is dat ik in december minimaal op B2 niveau ben. B2 niveau houdt in dat ik in staat ben om op een vloeiende manier deel te nemen aan gesprekken met moedertaalsprekers. Actief mijn mening kan geven en gedetailleerde beschrijvingen over diverse onderwerpen en thema’s.

Tijdsplanning:

Januari ’22- februari ’227 Maart ’2217 december ’22januari ’23
Huur opzeggen/spullen uitzoeken
Fondsenwerving
Begin taalschoolEinde taalschoolAankomst in het land
Arabisch leren